Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

Prihláška

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o našej organizácii JA Slovensko.

 

Pravidlá a podmienky 

 1. V stanovenom termíne (do 20. júna 2021) je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report (prihlásené tímy dostanú vzor e-mailom).
 2. V marci 2021 študenti budú mať možnosť absolvovať webinár, kde sa dozvedia viac informácii a zaujímavostí o aktuálnych témach z oblasti médií. 
 3. Možno pre vás budú zaujímavé aj videá týkajúce sa mediálneho tréningu.
 4. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2020 do 20. 6. 2021.
 5. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízie, rozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 6. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu, prípadne uverejnené logo JA Slovensko (uznané budú: JA Slovensko, Junior Achievement Slovensko / Junior Achievement, Aplikovaná ekonómia).
 7. Dajte pozor, aby ste vždy používali správny názov "študentská firma" (NIE cvičná firma ani fiktívna firma).
 8. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy zo školského časopisu, školského rozhlasu alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy.
 9. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov uvedených vo finálnom mediálnom reporte.
 10. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 11. Výhercovia na prvých 3 miestach získajú zaujímavé ceny z mediálneho prostredia.

 

Dôležité termíny

 • Registrácia – do 30. apríla 2021
 • Mediálny tréning – marec 2021
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 20. 6. 2021
 • Výsledky súťaže – posledný júnový týždeň 2021

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk