Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Víťaz súťaže

REN, JA Firma - Gymnázium, Poštová 9, Košice - Alex Blandón, Tímea Hujdušová

 

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o organizácii JA Slovensko.

Pravidlá a podmienky 

 1. V novembri 2019 študenti JA Firiem mali možnosť absolvovať webinár, kde sa dozvedeli viac informácii o súťaži, ale aj zaujímavosti o aktuálnych témach z oblasti médií. 
 2. V stanovenom termíne (do 20. júna 2020) je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report (prihlásené tímy dostali vzor e-mailom).
 3. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2019 do 20. 6. 2020.
 4. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízie, rozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 5. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu prípadne uverejnené logo JA Slovensko (uznané budú: JA Slovensko, Junior Achievement Slovensko / Junior Achievement, Aplikovaná ekonómia, JA Firma).
 6. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy:
  • zo školského časopisu, školského rozhlasu alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy,
  • z firemných časopisov a novín.
 7. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov v termíne od od 1. 9. 2019 do 20. 6. 2020, ktoré budú uvedené vo finálnom mediálnom reporte.
 8. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 9. Výhercovia na prvých 3 miestach získajú zaujímavé ceny z mediálneho prostredia.

 

Dôležité termíny

 • Registrácia – 20. 11. 2019 - 30. 4. 2020
 • Mediálny tréning – 20. 11.2019 – 30. 5. 2020
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 20. 6. 2020
 • Výsledky súťaže – posledný júnový týždeň 2020
Garant súťaže

Lucia Ježeková Havlíková

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk