Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Prihláška   

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o organizácii JA Slovensko.

Kto sa môže zapojiť?

 • Zapojiť sa môžu  študenti zapojení do programu Aplikovaná ekonómia - JA Firma.

Pravidlá a podmienky 

 1. V novembri 2019 študenti JA Firiem môžu absolvovať webinár, kde sa dozvedia viac informácii o súťaži, ale aj zaujímavosti o aktuálnych témach z oblasti médií. 
 2. V stanovenom termíne je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report.
 3. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2019 do 30. 5. 2020.
 4. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízie, rozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 5. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu prípadne uverejnené logo JA Slovensko.
 6. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy:
  • zo školského časopisu, školského rozhlasu alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy,
  • z firemných časopisov a novín.
 7. Ak sa do súťaže nezapojí minimálne rôznych tímov, súťaž bude zrušená.
 8. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov v termíne od od 1. 9. 2019 do 30. 5. 2020, ktoré budú uvedené vo finálnom mediálnom reporte.
 9. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 10. Študenti na prvých troch miestach získajú cenu v podobe jednodňovej stáže v niektorom zo slovenských médií.

Dôležité termíny

 • Registrácia – 20. 11. 2019 - 30. 4. 2020
 • Mediálny tréning – 20. 11.2019 – 30. 5. 2020
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 30. 5. 2020
 • Výsledky súťaže – prvý júnový týždeň 2020
Garant súťaže

Lucia Ježeková Havlíková

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk