Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška - Konferencia prezidentov s Accace

Na základe vyplnenej prihlášky pošleme akceptovaným študentom mailom pozvánku na Konferenciu prezidentov s podrobnými údajmi a linkom na pripojenie cez MS Teams. 

Prihlásiť môžete 5 študentov z jednej študentskej firmy. Ak máte záujem prihlásiť na školenie viac ako 5 študentov, vyplňte, prosím, prihlášku 2x. V prípade nenaplnenia kapacity na školenia zaradíme viacerých/všetkých študentov.

Ak bude kapacita konferencie naplnená, prihláška bude zneprístupnená.

Pri vypĺňaní používajte, prosím, diakritiku. 

Konferencia prezidentov s Accace

(online v piatok 3. decembra 2021, 9:00-11:00)

Názov študentskej firmy:                   (ak ešte nemáte názov, zadajte pomlčku)

  

Názov školy:

  napr. Obchodná akadémia
Ulica:   
Mesto:

  

Učiteľ Aplikovanej ekonómie:   
E-mail učiteľa:

  

Účastník 1                    
Meno a priezvisko:

  
Funkcia v študentskej firme:   (ak ešte neviete, zadajte pomlčku)
Telefón:   

E-mail:

  
 

Účastník 2                  
Meno a priezvisko:           

  
Funkcia v študentskej firme:         (ak ešte neviete, zadajte pomlčku)
Telefón:             
E-mail:            
 
Účastník 3
Meno a priezvisko:
Funkcia v študentskej firme:   (ak ešte neviete, zadajte pomlčku)
Telefón:
E-mail:

 

Účastník 4
Meno a priezvisko:
Funkcia v študentskej firme:   (ak ešte neviete, zadajte pomlčku)
Telefón:
E-mail: 
 
Účastník 5
Meno a priezvisko:
Funkcia v Študentskej firme:   (ak ešte neviete, zadajte pomlčku)
Telefón:
E-mail:
 
Súhlasím s uvedenými podmienkami a záväzne potvrdzujem účasť uvedených študentov na Konferencii prezidentov.

Súhlasím so spracovaním a použitím vyššie uvedených osobných údajov vrátane vyhotovenia audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia "Konferencie prezidentov s Accace" pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko) a spoločnosti Accace v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 
Vyplnil
Meno a priezvisko:   
E-mail:   
Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť vašich údajov.