Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Základy podnikania

Informácie pre absolventov programu JA Firma

Radi by ste odovzdali svoje čerstvé podnikateľské skúsenosti ďalej a zároveň si vyskúšali učiteľovanie?

Staňte sa lektorom/dobrovoľným konzultantom krátkodobého programu pre základné školy JA Základy podnikania.

   
JA Základy podnikania je 5 - 7 týždňov trvajúci vzdelávací program určený žiakom piatych a šiestych ročníkov základných škôl. Jeho cieľom je hravou formou a na primeranej úrovni poskytnúť im praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania.

Program JA Základy podnikania zahŕňa päť hlavných tém:

  • Peniaze,
  • Organizácia,
  • Manažment,
  • Výroba a
  • Marketing

Dobrovoľní konzultanti odovzdávajú skúsenosti z podnikateľskej sféry a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Absolventi programu JA Firma sa stávajú dobrovoľnými konzultantmi. Pre základnú školu je program bezplatný.

Viac informácií nájdete na stránke programu JA Základy podnikania.

V prípade záujmu kontaktujte programovú manažérku Eriku Holičovú telefonicky na čísle 0948 466 123 alebo e-mail na adrese holicova@jaslovensko.sk .