Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky súťaže

 

Úlohou študentov bude:

 

  • Zbierať mediálne výstupy v termíne od 1. 10. 2018 do 30. 5. 2019.
  • POZOR – v každom mediálnom výstupe musí byť spomenutá naša organizácia JA Slovensko, n. o.
  • Absolvovanie mediálneho tréningu, ktorý bude prebiehať  od 1. 1. 2019  – forma tréningu je v podobe videí offline.

 

Na komunikáciu a zdieľanie informácií budú študenti používať:

1. OneDrive

     A: Pravidlá, podmienky a dokumenty – tu nájdete všetky potrebné dokumenty k vašej práci ako: podmienky a pravidlá súťaže, informácie o mediálnom tréningu a podobne.

​     B: Priečinok s názvom vášho tímu – každý tím zapojený do súťaže bude mať svoj priečinok (názov priečinku = názov tímu, prípadne školy, ktorý ste zadali v prihláške).

          - Priečinok môžu študenti využívať na ukladanie printscreenov mediálnych výstupov, nahrávok a podobne.

          - Sledovať, čo sa práve deje v skupine môže byť prínosom, pretože do  skupiny budú pridaní aj reálni redaktori a moderátori z praxe, ktorí sú ochotní s vami zdieľať ich skúsenosti.

      C: Priečinok s názvom Pravidlá, podmienky a dokumenty - každý tím dostal prístup do tohto priečinka a nájde tam:

           a) Pravidlá a podmienky súťaže 2018 - 2019 - PDF súbor

           b) Vzor Mediálneho reportu - PDF súbor

           c) Mediálny tréning 2018_2019 - PDF súbor - krátky popis častí mediálneho tréningu

           d) Vzor tlačovej správy pre tímy - súbor Word

2.  Facebook skupinu – vytvoríme pre súťažiacich facebookovú skupinu, kde bude možné zdieľať mediálne výstupy, pochváliť sa prácou, komunikovať medzi sebou.

 

Mediálny tréning

Mediálny tréning bude spustený v priebehu mesiaca november 2018 a všetky videá budú postupne zverejňované na stránke:

www.jaslovensko.sk/medialny-trening

Sledujte a nenechajte si ujsť ani jedno video.
 

Mediálny report
  • Výsledkom práce študentov bude Mediálny report, kde je potrebné všetky mediálne výstupy zapísať.
  • POZOR – mediálne výstupy sa budú počítať len tie, ktoré budú vo výslednom súbore Mediálneho reportu.
  • 30. mája 2019 je potrebné do svojho priečinka vložiť finálny Mediálny report vo formáte PDF – aby sa nemohol súbor meniť.
  • Vzor Mediálneho reportu je prístupný v priečinku, na ktorý študenti dostali link e-mailom.
  • Súbor, ktorý budú študenti vypĺňať, nájdu vo svojom priečinku v programe Microsoft Word.
  • Upravovať tento súbor môžu študenti online alebo si ho stiahnu do počítača, upravia a následne ho vložia späť do svojho priečinka.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte PR manažérku Katarínu Palečkovú:

E-mail: paleckova@jaslovensko.sk

Telefón: 0948 282 324