Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška

na JA Citi International Innovation Camp

Prihlasovanie bude otvorené (bude možné vyplniť a odoslať prihlášku - zatiaľ na konci chýba tlačidlo "Odoslať") v pondelok 30. 9. 2019 od 7:00 a bude otvorené do utorka 1.10. do 6:00. Žrebovanie bude online na facebooku 1. 10. 2019 o 10:00.

Prihlášku vypĺňajte, prosím, až keď máte od všetkých účastníkov/rodičov podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf). Scany (prípadne stačí odfotiť mobilom) všetkých súhlasov (8 = 6 súťažiaci + 1 náhradník + učiteľ) pošlite v spoločne v jednom e-maile na adresu firma@jaslovensko.sk (do predmetu e-mailu napíšte "IC+ názov školy").

Na základe vyplnenej prihlášky pošleme akceptovaným študentom (po žrebovaní 1.10.) pozvánku na JA Citi International Innovation Camp s podrobnými údajmi. Súťaže sa zo slovenských JA Firiem zúčastní 48 študentov (= 8 škôl). Prihláška je záväzná.

Prihlášku prosím vypĺňajte s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Záväzná prihláška
JA Citi International Innovation Camp
Brno, 23. október 2019 (8:00 - 17:00) - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 982/23.

Škola:  
Názov:  napr. Obchodná akadémia
Ulica a číslo:
Mesto:
   
Učiteľ JA Firmy:  
Meno a priezvisko (vrátane titulov):
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
   
Učiteľ sa zúčastní Innovation Campu 
spolu so študentmi:
(pre učiteľov je pripravený workshop)

áno

nie

 
Cestovanie do Brna:

 využijeme spoločný autobus z Bratislavy do Brna a späť

 do Brna aj späť budeme cestovať individuálne

 
Študent č. 1:  
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

   
Študent č. 2:  
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

   
Študent č. 3:  
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

 
Študent č. 4:
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

 
Študent č. 5:
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

 
Študent č. 6
Meno a priezvisko:
e-mail:  e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

   
Náhradník č. 1:  
Meno a priezvisko:
e-mail: e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

   
Náhradník č. 2:  
Meno a priezvisko:
e-mail: e-mail zadávajte malými písmenami
telefón:
strava:

klasická

bezmäsitá

   
Vyplnil:  
Meno a priezvisko:
e-mail:
dátum a čas: 19.09.2019 08:54
   

Súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov (vrátane vyhotovenia autdiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu) pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia súťaže JA Citi International Innovation Camp pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko), Junior Achievement o.p.s. (ďalej JA Czech) a Citi Foundation ako partnera súťaže v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.


Udeľujem súhlas (licenčné práva) JA Slovensko, JA Czech a Citi Foundation ako partnera súťaže na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora prác súvisiacich so súťažou JA Citi International Innovation Camp, podľa zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Licenciu udeľujem na sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny svojich prác a prezentácií, prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.