Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy

JA Citi International Innovation Camp 2018

Zaradené školy (vrátane všetkých náhradníkov)

# Škola
1 Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2
2 Bratislava, Gymnázium, Grösslingová 18
3 Bratislava, Gymnázium, Metodova 2
4 Bratislava, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2
5 Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3
6 Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
7 Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24
8 Brno, Gymnázium, Tř. Kapitána Jaroše 14
9 Brno, Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15
10 Česká Třebová, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Habrmanova 1540
11 Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
12 Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1
13 Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5
14 Krnov, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92
15 Levice, Obchodná akdémia, Kálmána Kittenbergera 2
16 Luhačovice, Střední odborná škola, Masarykova 101
17 Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3
18 Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
19 Opava, Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Tyršova 34 
20 Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28
21 Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2
22 Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
23 Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380
24 Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8
25 Trenčín, Obchodná akadémie Milana Hodžu, Martina Rázusa 1
26 Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4
27 Ústí nad Orlicí, Střední škola automobilní, Dukelská 313
28 Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1
29 Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94
30 Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2

Vyžrebované školy, ktoré sa zúčastnia súťaže (zápisnica zo žrebovania):

Škola Učiteľ
Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Ing. Lucia Šimičáková
Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová
Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2 Mgr. Adriana Vančová
Dubnica nad Váhom, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Ing. Michal Jančo
Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5 Mgr. Katarína Mičová
Levice, Obchodná akdémia, Kálmána Kittenbergera 2 Mgr. Lýdia Cziriová
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Ing. Ida Matuškovičová
Piešťany, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Ing. Anetta Babulicová
Senica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380 Mgr. Albína Moskáľová
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8 Mgr. Ľubica Štefáková
Trenčín, Obchodná akadémie Milana Hodžu, Martina Rázusa 1 Ing. Erika Senková
Trenčín, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4 Mgr. Katarína Šašinková
Zvolen, Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1 Mgr. Valentína Kaljužna
Zvolen, Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94 Ing.Renáta Trnovcová
Žilina, Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2                                          Ing. Jana Kostolná

Všetky prihlásené školy v poradí podľa času prihlásenia:

# Škola Učiteľ
1 Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Mgr. Adriana Vančová
2 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava Ing. Adriana Jurášková
3 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad Ing. Anna Schaleková
4 Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica Mgr. Albína Moskáľová
5 Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Ing. Lucia Šimičáková
6 Obchodná akdémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice Mgr. Lýdia Cziriová
7 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava Ing. Mariana Veličová
8 Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Ing. Jana Kostolná
9 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Ing. Beata Ďuračková
10 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Ing. Ida Matuškovičová
11 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Ing. Michal Jančo
12 Stredná odborná škola technická Zvolen, J. Švermu 1, Zvolen Mgr. Valentína Kaljužna
13 Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč Mgr. Katarína Mičová
14 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava Ing. Júlia Fekiačová
15 Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín Mgr. Katarína Šašinková
16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Ing. Anetta Babulicová
17 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď Mgr.Ľubica Štefáková
18 Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Ing. Erika Šušková
19 Stredná odborná škola pod Bánošom, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Ing. Soňa Jonaštíková
20 Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen Ing.Renáta Trnovcová
21 Obchodná akadémie Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín Ing. Erika Senková