Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Citi International Innovation Camp

Prihlasovanie bolo uzavreté.  Prihlásené školy | Zaradení študenti .

Pre študentov stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program JA Firma sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž JA Citi International Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila 23. októbra 2019 v Brne - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 982/23.

                              

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v zmiešaných 6-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Ocenené budú 3 najlepšie tímy.

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a budú spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie biznis sektora.

Cieľom súťaže je aj motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Súťaž je určená študentom stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program JA Firma. Škola prihlasuje (presne) 6 žiakov + 1,2 náhradníkov. Účasť v súťaži je bezplatná. Celá súťaž bude prebiehať v slovenskom a/alebo českom jazyku (rovnako aj všetky materiály budú pre študentov pripravené v slovenskom alebo českom jazyku a konzultanti budú zo Slovenska alebo Čiech).

Ak neviete vyskladať 6-členný tím, ale máte 1 alebo viac študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa Innovation Campu, pošlite nám ich údaje a súhlasy so spracovaním osobných údajov - viď nižšie, obrátime sa na nich v prípade, ak niekto z pôvodne zaradených študentov vypadne a budeme potrebovať náhradníkov.

Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený obed a občerstvenie. Zároveň bude zabezpečená doprava (autobus) z Bratislavy do Brna a späť (hradí JA Slovensko). Prípadné vzniknuté ubytovacie a iné cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia. Maximálny počet účastníkov je 96 (48 zo Slovenska, 48 z Českej republiky). V prípade záujmu sa súťaže so študentmi môže zúčastniť aj učiteľ JA Firmy. Pre zúčastnených učiteľov bude počas práce študentov pripravený workshop.

Na mieste je možné rezervovať si ubytovanie priamo v internáte v areále školy v cene 350 Kč/osoba/noc. V prípade záujmu si ubytovanie zabezpečujte individuálne - kontaktuje pani E. Kneslovú na tel. +420 541 123 364 alebo e-mailom na adrese elena.kneslova@cichnovabrno.cz .

Súťaž sa uskutoční 23. októbra 2019 od 8:00 do 17:00 v Brne. (Registrácia od 7:15.) Je potrebné, aby sa prihlásení študenti zúčastnili celého priebehu súťaže, od jej začiatku o 8:00 až do ukončenia o 17:00. V prípade, že sa v požadovanom čase súťaže zúčastniť nemôžete, dajte príležitosť študentom, ktorí sa jej zúčastniť chcú a môžu. Autobus z Bratislavy do Brna bude odchádzať okolo 5:00, z Brna do Bratislavy po 17:00.) (Prosím, cestovné spojenie si pozrite ešte predtým, ako sa prihlásite. Prihlášku vypĺňajte, prosím, až keď máte od všetkých účastníkov/rodičov podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf). Scany (prípadne stačí odfotiť mobilom) všetkých súhlasov (min. 8 = 6 súťažiacich študentov + min. 1 náhradník + učiteľ) pošlite v spoločne v jednom e-maile na adresu firma@jaslovensko.sk (do predmetu e-mailu napíšte "IC+ názov školy").

Registrácia bude otvorená 30. 9. 2019 (od 7:00). Každá škola môže registrovať len 1 tím. 1. 10. 2019 o 12:00 prebehne livestream na facebooku, počas ktorého prebehne žrebovanie vybraných 8 tímov (žrebovať budeme zo všetkých prihlásených tímov).

Možno vás zaujmú aj informácie z minulého školského roka:

Google photo | Facebook | Tlačová správa | Video          

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk