Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


International Innovation Camp

Výzva | Fotky | Tlačová správa

Pre študentov stredných skôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž International Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila 10. novembra 2021 a prebehla online prostredníctvom MS Teams.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 5-členných tímoch . Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. 

1. miesto BE FREE
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
Emma Borisová
Simona Marschalová
Nina Matulová
Gabriela Nováková
Natália Vencelová
2. miesto Malé radosti
Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21
Bianka Čemanová
Filip Viliam Černík
Dorota Filkusová
Ivana Sokolová
Kristián Vámoš
3. miesto GAPE
Lipany, Gymnázium, Komenského 13
Ľudmila Cifrová
Bernadeta Drabiščáková
Martin Kovaľ
Veronika Mišenková
Gregor Frajšták

Súťaže sa zúčastnilo spolu 100 študentov, 50 (10 tímov) zo Slovenska a 50 (10 tímov) z Českej republiky. Ocenené boli 3 najlepšie tímy zo Slovenska a 3 najlepšie tímy z Českej republiky. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a budú spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie biznis sektora.

Cieľom súťaže je aj motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce. 

Účasť v súťaži je bezplatná. Celá súťaž prebiehala v slovenskom a/alebo českom jazyku (rovnako aj všetky materiály boli pre študentov pripravené v slovenskom alebo českom jazyku a konzultanti boli zo Slovenska alebo Čiech).

Súťaž sa uskutočnila 10. novembra 2020 od 8:00 do 19:00 online prostredníctvom platformy MS Teams. Tímy boli do súťaže zaraďované podľa miery evidovanej nezamestnanosti za posledný zverejnený mesiac.

Program:
  • 08:00 – 08:30          Otvorenie – informácie o súťaži a organizátoroch, vyhlásenie výzvy (MS Teams)
  • 08:30 – 14:00          Práca študentov v tíme na riešení výzvy v tímových virtuálnych miestnostiach (MS Teams)
  • 15:30 – 17:30          Prezentácie slovenských tímov (MS Teams - poradie bude určené žrebovaním)
  • 18:00 - 19:00           Vyhlásenie víťazov - MS Teams - neskôr výsledky na facebook.com/jaslovensko 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk