Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Citi International Innovation Camp

Pozrite si: tlačová správavýzva | fotogaléria | FB výsledky | FB úvod | súťažné tímy

Pre študentov stredných skôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž International Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila 24. novembra 2022 a prebehla online prostredníctvom MS Teams.

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

Výsledky:
1. miesto Pozemkári Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu,
Mnoheľova 828, Poprad
Ing. Marta Tkáčová
Alex Javorský
Marko Kohan
Juraj Olekšák
Samuel Michal Siman
Sabína Zakopjanová
2. miesto PROTEENS Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
Škultétyho 10, Košice
Mgr. Jana Šrenkelová
Natália Nováková
Samuel Jakub
Sára Janovová
Barbora Kopnická
Zoja Kusendová
3. miesto becoffe SPŠ stavebná a geodetická,
Lermontovova 1, Košice
Ing. Dagmar Grancová
Lukáš Valuš
Michal Bálint
Barbora Fedáková
Martin Franko
Scarlett Lucia Koribaničová

Súťaže sa zúčastnilo spolu 100 študentov, 50 (10 tímov) zo Slovenska a 50 (10 tímov) z Českej republiky. Ocenené boli 3 najlepšie tímy zo Slovenska a 3 najlepšie tímy z Českej republiky. Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a budú spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie biznis sektora.


 

Účasť v súťaži je bezplatná. Celá súťaž prebieha v slovenskom a/alebo českom jazyku.

Program:
  • 08:00 – 08:30          Otvorenie – informácie o súťaži a organizátoroch, vyhlásenie výzvy (MS Teams)
  • 08:30 – 12:00          Práca študentov v tíme na riešení výzvy v tímových virtuálnych miestnostiach (MS Teams)
  • 13:00 – 15:00          Prezentácie tímov (MS Teams - poradie bude určené žrebovaním)
  • 15:30 - 16:00           Vyhlásenie víťazov - MS Teams - neskôr výsledky na facebook.com/jaslovensko

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk