Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


International Innovation Camp

Prihláška (bude možné vyplniť od 15. 10. - 7:00)

Pre študentov stredných skôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia (študentskú firmu), sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž International Innovation Camp. Súťaž sa uskutoční 10. novembra 2021 a prebehne online prostredníctvom MS Teams.

 

                              

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v 5-členných tímoch (tímy nebudú zmiešané z rôznych škôl, 1 škola = 1 tím). Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Súťaže sa zúčastní spolu 100 študentov, 50 (10 tímov) zo Slovenska a 50 (10 tímov) z Českej republiky.Ocenené budú 3 najlepšie tímy zo Slovenska a 3 najlepšie tímy z Českej republiky.Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a budú spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie biznis sektora.

Cieľom súťaže je aj motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce, aj preto sme pristúpili k inému zaradeniu prihlásených tímov na súťaž, viď nižšie.

Súťaž je určená študentom stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program Aplikovaná ekonómia. Škola prihlasuje (presne) 5-členné tímy + 1 (povinný) náhradník ku každému tímu. Škola môže opätovným vyplnením prihlášky prihlásiť aj viac vždy 5-členných tímov. Súťaže sa nemôže zúčastniť študent, ktorý sa akéhokoľvek Innovation Campu organizovaného JA Slovensko zúčastnil v minulosti. Prihláška je záväzná!

Tímy budú do súťaže zaraďované nasledovne:

  1. Ak bude prihlásených škôl menej ako 10, automaticky bude zaradený 1 tím z každej školy. Ďalšie tímy budú zaradené/doplnené podľa miery evidovanej nezamestnanosti za posledný zverejnený mesiac, ale vždy v postupnosti 1 tím za jednu školu. Z pohľadu nezamestnanosti je dôležité sídlo školy, pri viacerých školách z rovnakého okresu budeme brať do úvahy čas prihlásenia.
  2. Ak bude prihlásených škôl viac ako 10, tímy budú zaradené podľa miery evidovanej nezamestnanosti za posledný zverejnený mesiac, ale vždy v postupnosti 1 tím za jednu školu. Z pohľadu nezamestnanosti je dôležité sídlo školy, pri viacerých školách z rovnakého okresu budeme brať do úvahy čas prihlásenia.

Účasť v súťaži je bezplatná. Celá súťaž bude prebiehať v slovenskom a/alebo českom jazyku (rovnako aj všetky materiály budú pre študentov pripravené v slovenskom alebo českom jazyku a konzultanti budú zo Slovenska alebo Čiech).

Súťaž sa uskutoční 10. novembra 2020 od 8:00 do 17:00 online prostredníctvom platformy MS Teams. Je potrebné, aby sa prihlásení študenti zúčastnili celého priebehu súťaže, od jej začiatku o 8:00 až do ukončenia o 17:00. Študenti môžu pracovať spoločne v škole a byť prihlásení z jedného počítača, čo je asi najpohodlnejšie, ale môžu pracovať aj z domu a byť prihlásení každý zo svojho počítača. Každý tím bude mať k dispozícii online konzultanta. V prípade, že sa v požadovanom čase súťaže zúčastniť nemôžete, dajte príležitosť študentom, ktorí sa jej zúčastniť chcú a môžu. Prihlášku vypĺňajte, prosím, až keď máte od všetkých účastníkov/rodičov podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf). Scany (prípadne stačí odfotiť mobilom) všetkých súhlasov pošlite v spoločne v jednom e-maile na adresu firma@jaslovensko.sk (do predmetu e-mailu napíšte "IC+ názov školy").

Registrácia bude otvorená 15. 10. 2021 (od 7:00). Každá škola môže registrovať ľubovolný počet 5-členných tímov spĺňajúcich kritériá uvedené vyššie. 

Predbežný program:

(časy budú ešte upresnené)

  • 08:00 – 08:30          Otvorenie – informácie o súťaži a organizátoroch, vyhlásenie  
                                      facebook.com/jaslovensko
  • 08:30 – 12:00          Práca študentov v tíme na riešení výzvy v tímových virtuálnych miestnostiach (MS Teams)
  • 12:30 – 16:10          Prezentácie tímov (MS Teams - poradie bude určené žrebovaním)
  • 19:00                        Vyhlásenie víťazov - facebook.com/jaslovensko 

Možno vás zaujmú aj informácie z minulého školského roka: 

tlačová správa | otvorenie | práca v tímoch | vyhlásenie výsledkov 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk