Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Citi International Innovation Camp

Pre študentov stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku absolvujú program JA Firma sme v spolupráci so Citi Foundation pripravili súťaž JA Citi International Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila 23. októbra 2019 v Brne - Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 982/23.

                              

Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných 6-členných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému - vymyslieť inovatívny podnikateľský nápad - a prezentovať ho pred odbornou porotou. Ocenené boli 3 najlepšie tímy.

Víťazi súťaže:

1. miesto - HeatCup

 • Andrea Vágnerová - Brno, Integrovaná střední škola automobilní
 • Janka Havranková - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Natália Olešová - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • Tereza Premusová - Opava, SŠHS a VOŠ
 • Barbora Šériková - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119

2. miesto - FurniTURE

 • Martin Koutník - Brno, Gymnázium
 • Natálie Mazánková - Brno, OA, SOŠK a VOŠ
 • Natália Beňová - Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2
 • Dominika Nagyová - Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69
 • Sophia Stanová - Trenčín, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1

3. miesto - TamŽE

 • Michal Csákaányi - Brno, Integrovaná střední škola automobilní
 • Anežka Fúsková - Dubnica nad Váhom, Gymnázium, Školská 2
 • Žaneta Zbojová - Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
 • Tomáš Gural - Opava, SŠHS a VOŠ
 • Ema Uramová - Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119
 • Tereza Říhová - Štříbro, Střední odborná škola

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a budú spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie biznis sektora.

Cieľom súťaže je aj motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Prihlásené školy | Zaradení študenti | Fotky | Facebook |Livestream - vyhlásenie výsledkov | Tlačová správa | Video 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk