Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Dni kariéry - Career Days

PRIHLÁŠKA AKTÍVNA TU: OD 29.9.2022 (7:00) DO 10.10.2022   

Dni kariéry 2022 realizujeme online formou 2 webinárov (modul I a modul II), ktoré sú určené pre všetkých stredoškolských študentov a absolventov našich vzdelávacích programov. Ideálne pre študentov končiacich ročníkov, ale nie je to podmienkou. 

Odporúčame, aby sa študenti zúčastnili oboch modulov, ktoré na seba nadväzujú, nie je to však povinné. 

Webináre sú bezplatné a sú zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

Kapacita je obmedzená na 250 pripojení do platformy Microsoft Teams, v ktorej webináre organizujeme. Na webinár učiteľ pripojí svoju skupinu študentov z jedného počítača, a v triede ho tak sledujú spoločne.

Modul 1 - Ako si nájsť prácu snov - streda 12. október 2022, 9.00 - 11.00 hod.
  • kde nájdeš zdroje pracovných ponúk
  • napíš životopis, ktorý zaujme
  • zvýš svoje šance motivačným listom
Modul 2 - Ako získať prácu snov - štvrtok 13. október 2022, 9.00 - 11.30 hod.
  • skúška ohňom - pracovný pohovor
  • tipy a triky ako nepohorieť na pohovore
  • praktická ukážka interview

 

Kontaktná osoba: Beba Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

Partnerom Career Day je spoločnosť AT&T.