Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásení študenti, Modul 1

Ako si nájsť prácu snov, 29. september, 9:00 - 11:00

Prihlásené školy (zoradené podľa času obdržania prihlášky):

ŠKOLA UČITEĽ POČET ŠTUDENTOV
SOŠP J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit Miriam Sterczová 25
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava Martin Pagáč 8
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad Marta Tkáčová 16
SOŠP, Strečnianska 20, Bratislava Magdaléna Hessková 20
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Dana Gálová 20
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Dana Hradileková 11
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Jana Pomajbová 4
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jaroslava Cvoreňová 5
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy Tatiana Znancová 18
SSOŠ ekonomicko - technická, Postupimská 37, Košice Andrea Kovaľová 4
Obchodná akadémia, Nám.hrdinov 7, Šurany Katarína Čviriková 22
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava Magdaléna Hesskova 30
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce Beáta Polláková 30
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany Jaroslava Ostrožlíková 26
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava Magdaléna Ochabová 25
SPŠS, Lomonosovova 7, Trnava Ľubica Ježovičová 15
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, Sečovce Andrea Popovičová 25
Spojená škola Tokajícka, Tokajícka 24, Bratislava Iveta Širgelová 30
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice Milan Lagosz 29
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec Alena Balúchová 12
SOŠPaSV, Na lúkach 18, Levice Monika Ivanovová 20