Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásení študenti, Modul 1

Ako si nájsť prácu snov, 20. október, 9:00 - 11:00

Prihlásení študenti (zoradení podľa času obdržania prihlášky):

Škola Študent
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Erika Gajdošová
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Emma Kováčová
Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25 Bianka Jurincová
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Daniela Motyčková
Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2 Dominika Havlíčková
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Jessica Olivia Kleinová
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Anna Hana Kalinayová
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Patrícia Várošová
Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2 Simona Jonisová
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Simona Gereková
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Stanislava Vlčáková
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Erika Adamcová
Námestovo, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33 Tatiana Ganobčíková
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2 Aneta Ladányiová
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2 Martina Gogová
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2 Kristián Szabó
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2 Ivan Hádek
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Daša Ilišková
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Martin Hraško
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Sára Mária Kováčová
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 Csilla Lacušová
980 61 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Patrik Hurik
980 61 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Jana Tomengová
980 61 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Kristína Stieranková
980 61 Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836 Michal Mihaly
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Romana Ivorová
Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 Petra Antašová
Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 Paulína Mrlianová
Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 Vanessa Teliarová
Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 Patrik Tragor
Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Pod Bánošom 80 Jaroslav Kukuča
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Fr. Hekču 25 Ľubica Pinková
Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice, Fr. Hekču 25 Dominik Špaňo
Rimavská Sobota, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 42 Viktor Bene
Rimavská Sobota, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 42 Dávid Baka
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 3 Adam Lančarič
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 3 Juraj Čížik
Modra, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 3 Dávid Myslík
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Anetta Reicherová
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Jakub Gallo
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Monika Šipošová
Košice, Gymnázium, Trebišovská 12 Simona Vincová
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Márk Merva
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Andrea Dávid
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Lea Simonics
Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Roland Bartoš