Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy, Webinár

AT&T Career Days - modul 3 - webinár "Inšpiratívna kariéra alebo Nič nie je nemožné" - 13. október 2021, 13:00 - 14:30

Prihlásené školy (zoradené podľa času obdržania prihlášky):

Škola Učiteľ/ka Počet študentov
Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín Erika Senková 7
Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, Trnava Barbora Jergová 30
SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Miroslava Gálffyová 18
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Tomáš Palovčák 40
Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice Kvetoslava Danková 28
Súkromná spojená škola, org. zl. SOA, EP Nitra, Štúrova 22, Nitra Anna Kúbeková 22
Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď  Jana Mlynárová 12
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Eva Melicherová 14
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce  Andrea Popovičová 25
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce Beáta Polláková 30
Stredna odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra Ida Matuškovičová 6
SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, 94501 Komárno Zuzana Varga Podleiszek 9
SPŠ stavebna a geodeticka, Lermontovova 1, Košice Dagmar Grancova 25
SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Anna Fraschová 27
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava Margita Bitterová 5
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava Jana Krakčírová 8
Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany Renáta Szerbin 19
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina Emília Korenčiaková 14
Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice Lýdia Cziriová 15
SOŠ Handlová, Lipová 8, Handlová Jana Bojová 16
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Júlia Lukáčová 6
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica Zdenka Biloveská 8
SOŠ obchodu služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Oľga Ilenčíková 4
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava Miroslava Verešvárska 15
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Marta Greňová 30
Gymnázium M.M.Hodžu, M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš Monika Hazuchová 10
Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec Bernadeta Oláhová 5
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec Iveta Ganajová 20
Gymnázium A.H.Škultétyho, Skolska 21, Veľký Krtíš Miroslava Čopová 23
Obchodná akadémia Bolečkova 2, NItra, Bolečkova 2, Nitra Silvia Leštinská 12
SOŠ podnikania a služieb, Hattaova 968/33, Námestovo Erika Šušková 12
Evanjelické Lýceum, Vranovská 2, Bratislava Martin Pagáč 3
SOŠ techniky  služieb, Tovarnícka 1609, Topolčany Mária Urminská 7
Obchodná akadémia Nitra, Bolečkova 2, Nitra Eva Bellova 12
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov Beáta Andrášová 11
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa Andrea Janečková 10
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice Mária Hauliková 16
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice Milan Lagosz 20
SPŠ, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Miriam Vlková 6
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec Alena Balúchová 19
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Nora Demová 10
SSOŠ DSA, Komenského 12, Trebišov Dominika Olejníková 9
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Henrieta Takacsova 5
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Magdaléna Hessková 10
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Jana Pomajbová 6
Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského, Tisovec Erika Hrušková 2
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Viera Zlatohlávková 20
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Bolečkova 2, Nitra Ľubomíra Kulháňová 20
Škola umleckého priemyslu v Košiciach, Jakobyho 15, Košice Zuzana Samčíková 8
SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce Alena Lechmanová 10
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice Ľudmila Olšinárová 18
Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Matice slovenskej 16, Prievidza Marcela Škopcová 4
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 162/3, Modra Ľudmila Nemčeková 15
Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš Stanislava Pethövá 1
Sukromná stredná odborná škola, UL.29.AUGUSTA 4812, Poprad Jana Marcinová 1
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce Mária Dudová 29
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Eva Vlčková 24
SOŠ Pod Bánošom, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Soňa Jonaštíková 15
SOŠ technická a ekonomická J. Szakkayho , Grešáková 1, Košice Timea Dulinová 11
SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit Miriam Sterczová 20
SPŠS stavebná, Lomonosovova 7, Trnava Lubica Ježovičová 17