Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Deň kariéry - Career Day

Prihlasovanie spúšťame na tejto stránke od stredy 11. septembra 2019 (7:00).

Deň kariéry - Career Day je určený pre všetkých stredoškolských študentov našich programov, vrátane absolventov (ideálne pre študentov končiacich ročníkov). JA Slovensko organizuje Deň kariéry v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Workshopy sú bezplatné, je potrebné sa len prihlásiť. Prihláška je záväzná!  Na výber majú školy miesta a termíny viď podrobnosti uvedené nižšie.

KOŠICE BRATISLAVA

26. september 2019, 08:30 - 15:00

24. september 2019, 08:30 - 15:00

AT&T, Letná 45, Košice AT&T, Tomášikova 64, Bratislava

Registrácia bude otvorená od stredy 11. septembra (od 7:00 h) do piatku 13. septembra  (do 10:00 h).

Registrácia bude otvorená od stredy 11. septembra (od 7:00 h) do piatku 13. septembra  (do 10:00 h).
Kapacita 30 (max. 2 študenti z jednej školy) Kapacita 40 (max. 2 študenti z jednej školy)
Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov

Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Foto Google | Foto Facebook  | Materiály

Je potrebné, aby si študenti so sebou na workshop priniesli vytlačený vlastný životopis. Workshopy sú zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

V prípade, že sa niektorý zo študentov nemôže zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

 

Kontaktná osoba: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partnerom Career Day je spoločnosť AT&T.