Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2022/2023

Aplikovaná ekonómia

aktualizované 22. 6. 2022 7:30

Meno Škola
PaedDr. Roman Baranovič  Bratislava, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28
Ing. Mgr. Jana Budinská  Bratislava, Gymnázium, Ladislava Sáru 1
Ing. Anikó Barcziová  Bratislava, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13
Mgr. Mária Lakatošová  Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
Mgr. Jana Šrenkelová  Košice, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10
Mgr. Jana Sidorová  Košice, Gymnázium, Opatovská cesta 7
Ing. Mariana Durániková  Košice, Gymnázium, Park mládeže 5
PaedDr. Lenka Dušičková  Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104
Mgr. Marcel Leško, PhDr. Košice, Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37
Mgr. Dominika Selieniová  Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2
Ing. Mgr. Iveta Šatanková  Poprad, Gymnázium, Kukučínova 4239/1
Ing. Andrea Trgiňová  Poprad, Stredná športová škola, Francisciho 910/8
PhDr. Dana Maťašová  Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2
Mgr. Ingrid Srvátková  Prešov, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2
Mgr. Marián Fedorko, PhD. Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36
PaedDr. Jana Krakovská  Prešov, Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36
Ing. Simona Amrichová  Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
Mgr. Lucia Žiačková  Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11