Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2021/2022

Aplikovaná ekonómia

(aktualizované 12. 5. 2021 20:36)

Meno Škola
Ing. Eva Melicherová   Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25
Mgr. Bernadeta Oláhová   Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18
Ing. Mária Bajúzová   Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7
Mgr. Veronika Hrnčiarová   Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
Ing. Renata Lenková   Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
Ing. Beáta Polláková   Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26
PaedDr. Andrea Popovičová MBA Sečovce, Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17
Mgr. Marta Števuliaková   Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278
Ing. Jana Zbojová   Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278
Ing. Renáta Szerbin   Veľké Kapušany, Gymnázium-Gimnázium Veľké Kapušany, stredoškolský učiteľ, Fábryho 1
Mgr. Ing. Marek Gajdoš   Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25
PhDr. Miroslava Babicová   Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21
Ing. Miroslava Gálffyová   Žilina, SOŠ  dopravná, Rosinská cesta 2