Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2021/2022

Aplikovaná ekonómia

Aktuálne môže prihlášku do programu Aplikovaná ekonómia vyplniť už len vyškolený učiteľ.
Prihlasovanie nových učiteľov bolo z dôvodu naplnenia maximálnej kapacity uzavreté. 

(aktualizované 16. 8. 2021 11:22)

Meno Škola
Ing. Eva Melicherová  Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25
Ing. Andrea Janečková  Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431
Ing. Milan Lagosz, MBA Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
Mgr. Bernadeta Oláhová  Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18
Ing. Mária Bajúzová  Levice, SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7
Mgr. Veronika Hrnčiarová  Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
Ing. Renata Lenková  Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804
Mgr. Peter Gustáv Hrbatý, PhD. Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632
Ing. Beáta Polláková  Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26
Ing. Nataša Sobanská  Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
Ing. Marta Tkáčová  Poprad, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828
PaedDr. Andrea Popovičová, MBA Sečovce, Spojená škola,  Kollárova 17
Ing. Katarína Korčáková  Skalica, Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29
Mgr. Dominika Olejníková  Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12
Ing. Barbora Jergová  Trnava, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3
Mgr. Marta Števuliaková  Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278
Ing. Jana Zbojová  Trstená, Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278
Ing. Renáta Szerbin  Veľké Kapušany, Gymnázium-Gimnázium, Fábryho 1
Mgr. Ing. Marek Gajdoš  Veľké Kapušany, Stredná odborná škola techniky a služieb, Janka Kráľa 25
PhDr. Miroslava Babicová  Veľký Krtíš, Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21
Ing. Miroslava Gálffyová  Žilina, SOŠ  dopravná, Rosinská cesta 2