Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Formulár na odoslanie záverečnej práce

Záverečná prezentácia v rámci vzdelávania programu Aplikovaná ekonómia

Formulár vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Prihlasovací formulár na záverečnú prezentáciu
    
Titul pred menom   
Meno: Priezvisko:
Titul za menom   
Rodné priezvisko:    
Dátum narodenia: Miesto narodenia: 
e-mail: tel. číslo:
    
Škola   
Názov (napr. Obchodná akadémia):
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
    
Názov záverečnej prezentácie:  
Vložte záverečnú prácu (ideálne vo formáte .pdf):  
Vložte prezentáciu (max. 5MB):  
     

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.   

Udeľujem súhlas (licenčné práva) JA Slovensko na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora prác súvisiacich s inovačným vzdelávaním / vzdelávaním podľa zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Licenciu udeľujem na sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny svojich prác a prezentácií, prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.

       
 Pred odoslaním formulára skontrolujte správnosť vyplnených údajov!