Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2021/2022 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 2. august 2021. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad

 • 2. august - 2. december 2021 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 17. august – 20. august 2021 (utorok - piatok) - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
  • V prípade, že budú platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, ktoré nám neumožnia realizovať modul 2 v pôvodne plánovanom termíne, bude stanovený pre tento modul najbližší možný náhradný termín (september, október).

   Realizácia a účasť na prezenčnom Úvodnom metodickom tréningu, bude podliehať aktuálne platným nariadeniam, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, hlavný hygienik SR a iné relevantné inštitúcie. 

 • koniec augusta 2021 - Modul 2 - pokračovanie (dištančné štúdium - 2 hodiny) - Učebnica ekonómie a podnikania (práca s portálom pre učiteľa - prostredníctvom MS Teams)
 • 1. - 28. február 2022 - Modul 3: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • február 2022  - Modul 4: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium) - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Žilina
  • Bratislava
  • Košice
 • 23. máj 2022 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 27. máj 2022 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • 6. - 8. jún 2022 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Bratislava
  • Banská Bystrica
  • Košice

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk