Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2021/2022 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 2. august 2021. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad

 • 2. august - 2. december 2021 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 17. august – 20. august 2021 (utorok - piatok) - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
 • 26. august 2021 - Modul 2 - pokračovanie (dištančné štúdium - 2 hodiny) - Učebnica ekonómie a podnikania (práca s portálom pre učiteľa - prostredníctvom MS Teams)
 • september 2021  - Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium/online) 
  • Bratislava - 21. 9. 2021, 23. 9. 2021 
  • Banská Bystrica - 28. 9. 2021
  • Košice - 30. 9. 2021
  • Online - 4. 10. 2021, 5. 10. 2021, 7. 10. 2021
 • 1. - 28. február 2022 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • 30. jún 2022 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • začiatok septembra 2022 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • 26. - 30. september 2022 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk