Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2020/2021

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie  v školskom roku 2020/2021 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 10. august 2020. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad

 • 10. august - 10. december 2020 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 16. august – 20. august 2020 - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
  • V prípade, že aktuálne platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, budú platné aj v auguste, náhradným termínom konania pre tréning programu Aplikovaná ekonómia je 17. august 2020 (1 deň online dištančné štúdium) +  23. - 25. október 2020 (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny).

 • september 2020 - Modul 3: Podnikanie bez hraníc (prezenčné štúdium) - termíny pre jednotlivé miesta budú upresnené  
  • Banská Bystrica
  • Bratislava
  • Trenčín
  • Košice
 • 1. - 28. február 2021 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • február 2021  - Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium) - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Žilina
  • Bratislava
  • Košice
 • 24. máj 2021 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 28. máj 2021 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • 7. - 9. jún 2021 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Bratislava
  • Banská Bystrica
  • Košice

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk