Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2019/2020

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie  v školskom roku 2019/2020 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 5. augusta 2019. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov. Dokladom o absolvovaní programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

(Kontinuálne inovačné vzdelávanie a počet uvedených kreditov za jeho úspešné absolvovanie sa viaže k aktuálne platnému zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade platnosti a nadobudnutia účinnosti nového, pripravovaného znenia uvedeného zákona budeme prihlásených učiteľov informovať o zmenách vo vzdelávaní.)

Časový harmonogram - prehľad

 • 5. august - 5. december 2019 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 19. august – 23. august 2019 - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny -  pozvánka)
 • september 2019 - Modul 3: Podnikanie bez hraníc (prezenčné štúdium) - pozvánka    
  • Banská Bystrica - 19. 9. 2019
  • Bratislava - 23. 9. 2019
  • Trenčín - 25. 9. 2019
  • Košice - 2. 10. 2019
 • 1. - 28. február 2020 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • február 2020  - Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium) 
  • Žilina - 5. 2. 2020
  • Bratislava - 6. 2. 2020
  • Košice - 12. 2. 2020
 • 24. máj 2020 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 28. máj 2020 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • Jún 2020 (v týždni od 8. do 12. 6.  Záverečné prezentácie a pohovor
  • Bratislava - 8. 6. 2020
  • Banská Bystrica - 9. 6. 2020
  • Košice - 10. 6. 2020

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk