Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Záverečné prezentácie 2019-2020

Záverečné prezentácie a pohovory sa v tomto školskom roku (2019/2020) vzhľadom na aktuálnu situáciu a obmedzenia uskutočnia v online podobe, prostredníctvom programu Microsoft Teams. 

Na tejto stránke nájdete informácie o pripojení sa na pohovor a základné informácie. 

Čo na pripojenie potrebujem?
 • Notebook s funkčnou webkamerou a mikrofónom (musíme vás vidieť aj počuť). 
 • Stabilné pripojenie k internetu. Ak je to možné, odporúčame notebook pripojiť k internetu cez kábel, nie wi-fi. 
 • Ideálne je mať nainštalovaný operačný systém Windows 10 a pripájať sa cez prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge (ak nemáte vytvorené konto a nepoužívate aplikáciu Microsoft Teams). 
 • Ak už využívate a máte vytvorené konto v aplikácii Microsoft Teams, môžete sa pripojiť priamo prostredníctvom nej. 
 • Stiahnite si návod na použitie MS Teams vrátane informácií k záverečným prezentáciám.
Kedy sa mám pripojiť?
 • Pripájate sa prostredníctvom tohto odkazu v MS Teams , najskôr 5 minút pred časom, ktorý je stanovený pre vašu prezentáciu. Časový harmonogram:
  • 8:20 - Mgr. Alena Balúchová , Senec, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69
  • 8:40 - Ing. Dana Bednárová , Martin, Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19
  • 9:00 - Ing. Jana Hartonová , Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107
  • 9:20 - RNDr. Alena Korcsoková, Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22
  • 9:40 - Ing. Jana Krajčírová, Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6
  • 10:20 - Mgr. Michal Libič, Sučany, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215
  • 10:40 - Mgr. Katarína Mičová, Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5
  • 11:00 - Ing. Veronika Paurová, Žilina, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3
  • 11:20 - Ing. Martina Petráková, Holíč, Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5
  • 11:40 - Ing. Andrea Suchánková, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Mikszátha 1
 • Do miestnosti vás budeme púšťať. Je potrebné pri prihlásení uviesť vaše celé meno a priezvisko, školu a mesto. 
  • Po schválení prístupu je potrebné si na vyzvanie člena komisie zapnúť mikrofón aj zvuk. 
  • Ak by schválenie prístupu trvalo, čakajte prosím, je možné že prebieha predchádzajúca obhajoba. 
 • V miestnosti budú už prítomní členovia skúšobnej komisie, ktorých budete vidieť aj počuť.
Ako overím, či mi funguje technika? 
 • Pre potreby overenia si, či sa viete pripojiť a funguje vám mikrofón a kamera je stanovený tzv. testovací hovor (test call) - 4. júna o 13:00. Test call prebehne na rovnakom linku MS Teams
 • Ak s programom Microsoft Teams máte skúsenosti a nepotrebujete/nechcete sa test call zúčastniť nie je to povinné. V prípade ak však počas riadne stanoveného termínu obhajoby zlyhá pripojenie, resp. sa vyskytne technický problém na vašej strane, nebudete sa môcť zúčastniť obhajoby neskôr v daný, či na druhý deň. Budete sa môcť pohovoru zúčastniť až v náhradnom termíne, koncom septembra 2020.
Ako bude prezentácia prebiehať?
 • Priebeh prezentácie bude veľmi podobný, ako by tomu bolo v prezenčnej forme. 
 • Uvidíte troch členov skúšobnej komisie a oni uvidia vás. 
 • Overia vašu totožnosť prostredníctvom webkamery tak, že sa vás opýtajú na vaše meno a priezvisko. 
  • Kvôli spätnej verifikácii o absolvovaní záverečného pohovoru a prezentácie bude táto nahrávaná. Nahrávka nebude verejne publikovaná, avšak bude archivovaná po nevyhnutnú dobu vzhľadom na to, že nebudete môcť podpísať osobne prezenčnú listinu a ostatné dokumenty pre ukončenie vzdelávania. 
 • Prezentáciu vám spustí jeden z členov skúšobnej komisie. Na váš pokyn bude prezentáciu posúvať o ďalší snímok. 
  • Aj keď MS Teams umožňuje, aby ste prezentáciu prezentovali a posúvali vy sami, vzhľadom na rýchlejší a plynulejší priebeh ich budeme spúšťať aj "preklikávať" my. 
 • Na vašu prezentáciu máte stanovený čas 15 minút. Po uplynutí tohto času môže komisia vašu prezentáciu ukončiť a položiť vám otázky. 
 • O výsledkoch vašej záverečnej prezentácie a obhajoby vás budeme informovať emailom až po ukončení všetkých záverečných prezentácií v danom dni. Oznámime vám, či ste vzdelávanie absolvovali úspešne, alebo nie. 
  • V prípade úspešného ukončenia vám osvedčenie zašleme poštou. 
Ďalšie otázky k ukončeniu vzdelávania v online forme
 • Prečo ukončenie prebieha online keď sa opatrenia už uvoľňujú?
  • Tento spôsob ukončenia sme avizovali ešte skôr, ako vstúpili do platnosti opatrenia, resp. 4 fáza uvoľnenia. Vzhľadom na obavy aj pracovnú zaneprázdnenosť vás, učiteľov, sme sa rozhodli ponechať ukončenie v tejto forme. 
 • Čo ak sa nemôžem prezentácie v daný dátum a čas zúčastniť?
  • Ak vám čas obhajoby nevyhovuje, kontaktujte manažéra a skúste sa opýtať na iný čas v daný deň. Je však možné, že iný časový slot pre vašu obhajobu nebude voľný. 
  • Ak sa nemôžete v júni zúčastniť obhajoby vôbec, máte nárok na náhradný termín. Ten je stanovený na 1. októbra 2020 a v prípade, že bude možné ho realizovať prezenčnou formou, bude prebiehať sa v Bratislave. 
 • Čo ak mi zlyhá technika, resp. sa nebudem vedieť vôbec pripojiť?
  • V prípade technických problémov s pripojením kontaktujte príslušného manažéra programu. Ak vám nebudeme vedieť pomôcť s nastavením vášho notebooku môžete sa zúčastniť pohovoru v náhradnom termíne. 
 • Musím mať zapnutú kameru? Čo ak nechcem aby ma bolo vidieť?
  • Kamera je dôležitá predovšetkým preto, aby sme vedeli overiť vašu totožnosť, ktorá by sa štandardne preukazovala vašou osobnou účasťou a podpisom na prezenčnej listine. 
  • Z tohto dôvodu sa robí z obhajoby aj záznam. Ten však slúži iba na spätné overenie vašej účasti. 

Pokiaľ máte otázku, na ktorú ste odpoveď na tejto stránke nenašli, napíšte programovej manažérke Grétke Balátovej na balatova@jaslovensko.sk