Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2024/2025

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2024/2025 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 66 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 12. august 2024. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad
 • 12. august - 12. december 2024 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • koniec august 2024: Modul 2 - úvod (dištančné štúdium - 2 hodiny) - Učebnica ekonómie a podnikania (práca s portálom pre učiteľa - prostredníctvom MS Teams 8:00 - 10:00) - presný termín ešte bude potvrdený
 • 4. – 7. september 2024 (streda - sobota) - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
 • Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium - 1 deň - termíny pre jednotlivé miesta budú upresnené) 
  • Bratislava | Trenčín/Banská Bystrica/Žilina| Košice 
 • 1. - 28. február 2025 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • 26. máj 2025 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie a vyplnenie prihlášky na záverečný pohovor v rámci ukončenia inovačného vzdelávania
 • 27. máj 2025 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • prvá polovica júna 2025 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Bratislava | Banská Bystrica | Košice

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk