Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2023/2024

Vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2023/2024 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 66 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na 15. august 2023. Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram - prehľad
 • 14. august - 14. december 2023 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 22. august 2023: Modul 2 - úvod (dištančné štúdium - 2 hodiny) - Učebnica ekonómie a podnikania (práca s portálom pre učiteľa - prostredníctvom MS Teams 8:00 - 10:00)
 • 6. – 9. september 2023 (streda - sobota) - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
 • Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium - 1 deň) 
  • Bratislava 18. 9. 2023 | Trenčín 21. 9. 2023 | Košice 28. 9. 2023 | Banská Bystrica 3. 10. 2023)
 • 1. - 28. február 2024 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • 26. máj 2024 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie a vyplnenie prihlášky na záverečný pohovor v rámci ukončenia inovačného vzdelávania
 • 27. máj 2024 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • 10. - 12. jún 2024 - Záverečné prezentácie a pohovor - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené
  • Bratislava | Banská Bystrica | Košice

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk