Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2023/2024

Aplikovaná ekonómia

Učitelia sú zoradení abecedne podľa školy. Posledná aktualizácia: 1. 9. 2023 11:22

Meno Škola
Ing. Mgr. Silvia Debnárová  Banská Štiavnica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9
Mgr. Lukáš Petrík  Bratislava, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20
PaedDr. Lenka Urblíková, PhD. Bratislava, Cambridge International School, Úprkova 3
Mgr. Mária Gogorová  Bratislava, Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A
Ing. Ivan Katrenčík, PhD. Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazova 5
Ing. Mária Dvorská  Bratislava, Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova  20
Mgr. Juraj Poljovka  Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7
Ing. Jozef Vince  Galanta, Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10
PaedDr. Stanislav Petričko  Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10
Ing. Tímea Dulinová  Košice, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1
Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., MBA. Košice, Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39
Mgr. Pavol Holovka  Košice, Súkromné gymnázium, Katkin park 2
Mgr. Oľga Gajdošíková  Krupina, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R.Štefánika 8
Ing. Pavel Ganecz  Levice, Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7
Mgr. Zuzana Dudová  Lipany, Gymnázium, Komenského 13
Ing. Stanislava Sochorová  Liptovský Mikuláš, Evanjelická spojená škola, Komenského 10
Ing. Marianna Halušková  Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669
Ing. Mária Calíková, PhD. Martin, Spojená škola, Československej armády 24
Ing. Mária Lofajová  Námestovo, Súkromná Spojená škola, Slanická osada 2178
Mgr. Andrea Servanská  Nitra, Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14
Ing. Anna Tarková  Nitra, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Kráľa 20
Ing. Kristína Schronková  Nitra, Súkromná spojená škola, Elokované pracovisko Nitra, Štúrova 22
Ing. Mariana Jašeková  Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491
Ing. Iveta Krchňavá  Púchov, Spojená škola, I. Krasku 491
Mgr. Hana Vávrová  Skalica, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, Kráľovská 386/11
PhDr. Jarmila Kuriljuková  Snina, Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059
Mgr. Kristína Zvarová  Šahy, Gymnázium, Mládežnícka 22
Ing. Sylvia Suchanová  Šurany, Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7
Mgr. Andrea Šumová  Šurany, Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7
Mgr. Martina Paľová  Tisovec, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836/3
Ing. Miroslava Šicková  Trenčín, SOŠ dopravná, Školská 66
Ing. Marta Šurková  Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21
Ing. Michaela Kostolná  Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32
Ing. Lenka Synáková  Žilina, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32