Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Štatistické vyhodnotenie - centrálny vstupný test

Centrálny vstupný test v Učebnici ekonómie a podnikania obsahuje 30 otázok s možnosťou výberu. Test je úspešný vtedy, keď študent dosiahne minimálne 75 %.

Centrálny vstupný test bol zadaný 3051 študentom, test riešilo 2176 študentov.

Plný počet bodov nedosiahol nikto, úspešných riešiteľov je 190 (8,73%).
Priemerná úspešnosť je 53,41 % medián je 53,33 %. 

Čo je percentil?

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť riešiteľa testu v rámci všetkých ostatných riesiteľov. Presne vyjadruje koľko percent študentov malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný riesiteľ.
Napríklad hodnota 80 znamená, že daný študent predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% študentov dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.
Graf prepočet bodov na percentil umožňujú každému študentovi odhadnúť si svoj percentil keď pozná počet svojich bodov, a tým získať informáciu, kde sa umiestnil v rámci celého Slovenska.

Čo je medián?

Medián alebo stredná hodnota (znaku) je hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu.