Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie bez hraníc - Enterprise without Borders

 
Dajte svojej študentskej firme medzinárodný rozmer!    
www.jaewb.org

Podnikanie bez hraníc - Enterprise without Borders ® (EwB) je vzdelávací program, prostredníctvom ktorého môžete vytvoriť medzinárodné partnerstvo - joint venture - so študentskou firmou v zahraničí! Zdieľajte svoje podnikateľské nápady, skúsenosti a výrobky so študentskými firmami po celom svete!

Podnikanie bez hraníc je o skúsenosti s medzinárodným podnikaním, vzájomnom poznaní rozdielnosti trhov a kultúr, a tiež o dobrých podnikateľských nápadoch a možnosti dostať ich na vyššiu úroveň. Program sa realizuje prostredníctvom webovej stránky www.jaewb.org, na ktorej sa môžu učitelia a študentské firmy registrovať, spolupracovať, vytvárať partnerstvá a podnikať na medzinárodnej úrovni. Študenti vytvárajú katalóg svojich spoločností, produktov a služieb, čím využívajú túto stránku ako jednu z ďalších možností propagácie. Rovnako im poskytuje priestor na komunikáciu a výmenu skúseností pri riadení firmy. Pripravené sú pre nich medzinárodné príležitosti a EwB ocenenia.

Cieľom programu a zároveň výhodou pre študentov je:
  • vytvorenie databázy študentských firiem, ich výrobkov a služieb,
  • vytvorenie konkurenčného prostredia, kde majú možnosť porovnávať, rozvíjať sa a zvyšovať kvalitu produktov,
  • nadviazanie spolupráce s ďalšími študentskými firmami po celom svete,
  • vytváranie partnerstiev medzi školami,
  • zníženie nákladov študentskej firmy tým, že nakúpi materiál alebo časti na plánované výrobky z iných krajín,
  • výroba výrobkov, poskytovanie služieb a stratégia predaja vytvorená spoločne s partnermi z iných krajín,
  • väčší trh, možnosť väčšieho zisku pre študentské firmy,
  • získanie nových obchodných skúseností a pracovných zručností,
  • práca s ľuďmi z odlišných kultúr,
  • tréning anglického jazyka.
Ako sa zapojiť

Podnikanie bez hraníc (EwB) je rozšírením programu Aplikovaná ekonómia. Môže prebiehať paralelne s hlavnou činnosťou študentskej firmy v jednom roku. Alebo v prípade dvojročnej Aplikovanej ekonómie ako rozšírenie podnikateľského zámeru o medzinárodný rozmer v jej druhom školskom roku.

1. ZAREGISTRUJTE SA na EwB portál www.jaewb.org

Orientácia na webovej stránke je pre užívateľa jednoduchá a inštinktívna. EwB portál pracuje s “EwB site“ (EwB stránkami) ako základným prvkom programu. Tie odkazujú na školu a miesto, kde budú študentské firmy pôsobiť. Na jednej škole môže byť aktívnych viacero študentských firiem, preto učiteľ najskôr na portál registruje školu. Nasleduje registrácia učiteľa a študentskej firmy. Vytvorenie ich profilov a produktového katalógu. Príručky a ďalšie materiály, ktoré vám pomôžu zorientovať na v programe a na EwB portáli nájdete nižšie.

2. VYBERTE SI PARTNERSKÚ ŠKOLU - EwB Site

Počas školského roka si môžu  školy a študentské firmy nájsť potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

3. VYTVORTE PARTNERSTVO - EwB Joint Venture Company

Podnikanie je o aktivite, iniciatíve, využívaní príležitostí a ochote riešiť úlohy jednu za druhou. Jednou z najväčších príležitostí v tomto programe je vytvoriť úspešné partnerstvo, ktoré by malo poskytovať pridanú hodnotu každej zainteresovanej študentskej firme.  Program umožňuje niekoľko business modelov, ktoré je možné zvoliť podľa možností, potrieb a plánov študentskej firmy - Joint Venture, Import-Export, Outsourcing, študentská výmena. Pozrite si možnosti, príklady a tipy na spoluprácu. Študenti môžu  komunikovať so študentskými firmami po celom svete a vytvárať naraz viacero príležitostí na spoluprácu.   

Materiály, ktoré sú Vám k dispozícii