Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učitelia prihlásení na vzdelávanie - 2020/2021

Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie

(aktualizované 10. 7. 2020 6:45)

Meno Škola
PaedDr. Gabriela Bednáriková   Košice, Gymnázium, Trebišovská 12
Ing. Katarína Cebuľová Habasová   Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1
Mgr. Peter Gustáv Hrbatý   Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843
Ing. Katarína Kériová   Modrý Kameň, Spojená škola, Jarmočná 1
Ing. Štefan Kollarovič   Trnava, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9
Ing. Katarína Korčáková   Skalica, Stredná odborná škola strojnícka Skalica, Ul. pplk. Pľjušťa 29
Ing. Ľubomíra Kulháňová   Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2
Ing. Silvia Leštinská   Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2
Ing. Sylvia Micháleková   Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32
Ing. Júlia Palušková   Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1
PaedDr. Katarína Pivníková   Rimavská Sobota, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Daxnerova 42
Ing. Iveta Širgelová   Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24