Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Víťazi súťaže v školskom roku 2022/2023:

1. miesto - Sodehal
Bratislava, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 - učiteľka: Mariana Veličová

Adam Drdoš | Marcel Michaliak

Vizify
USP: Hľadáš nové kontakty? Vizify!
Vizify je mobilná aplikácia na vytváranie a zdieľanie vizitiek, ktorá presúva papierovú formu vizitiek do digitálnej. Ľudia majú možnosť si stiahnuť tuto aplikáciu zadarmo na google play a app store.

web | facebook | instagram

2. miesto - FLUF
Košice, Gymnázium, Poštová 9 - učiteľka: Eva Wolfová

Ema Tomášiková | Viktória Gajdošová

Brikety FLUF
USP: Ekologické brikety z konskej biomasy.
FLUF brikety z konskej biomasy sú ekologickóu náhradou dreva, páliteľné v krboch, peciach, kotloch a ohni. Majú aj plne spáliteľný obal. Dostupné a výhrevné.

web | facebook | instagram

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o našej organizácii JA Slovensko.

Pravidlá a podmienky 

 1. V stanovenom termíne (do 22. mája 2023) je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report (prihlásené tímy dostali vzor e-mailom).
 2. Možno pre vás budú zaujímavé aj videá týkajúce sa mediálneho tréningu.
 3. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2022 do 21. 5. 2023.
 4. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízierozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 5. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu, prípadne uverejnené logo JA Slovensko (uznané budú: JA Slovensko, Junior Achievement Slovensko / Junior Achievement, Aplikovaná ekonómia).
 6. Dajte pozor, aby ste vždy používali správny názov "študentská firma" (NIE cvičná firma ani fiktívna firma).
 7. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy zo školského časopisu, školského rozhlasu, školskej edupage stránky alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy.
 8. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov uvedených vo finálnom mediálnom reporte.
 9. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 10. Víťazi získajú zaujímavé ceny z mediálneho prostredia.

Dôležité termíny

 • Registrácia – do 31. marca 2023 
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 22. 5. 2023
 • Výsledky súťaže – najneskôr 26. máj 2023
 •  

 

Partner súťaže

 

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk