Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

Prihláška

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Partner súťaže

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o našej organizácii JA Slovensko.

Pravidlá a podmienky 

 1. V stanovenom termíne (do 30. mája 2022) je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report (prihlásené tímy dostanú vzor e-mailom).
 2. Počas školského roka budú mať študenti možnosť absolvovať webinár, kde sa dozvedia viac informácii a zaujímavostí o aktuálnych témach z oblasti médií. 
 3. Možno pre vás budú zaujímavé aj videá týkajúce sa mediálneho tréningu.
 4. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2021 do 30. 5. 2022.
 5. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízierozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 6. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu, prípadne uverejnené logo JA Slovensko (uznané budú: JA Slovensko, Junior Achievement Slovensko / Junior Achievement, Aplikovaná ekonómia).
 7. Dajte pozor, aby ste vždy používali správny názov "študentská firma" (NIE cvičná firma ani fiktívna firma).
 8. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy zo školského časopisu, školského rozhlasu, školskej edupage stránky alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy.
 9. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov uvedených vo finálnom mediálnom reporte.
 10. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 11. Výhercovia na prvých 3 miestach získajú zaujímavé ceny z mediálneho prostredia.

Dôležité termíny

 • Registrácia – do 8. apríla 2022
 • Mediálny tréning – 24. november 2021 | info 
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 30. 5. 2022
 • Výsledky súťaže – 1. jún 2022

 

Minuloroční víťazi súťaže (za školský rok 2020/2021)

1. miesto - Scribo
Košice, Gymnázium, Poštová 9 - učiteľka: Eva Wolfová
Juraj Mičko | Gréta Sotáková

Scribo Marker
USP: Bezodpadový voskový popisovač na biele tabule
Ekologické popisovače na biele tabule vyrábané recyklovaním vosku. Vďaka inovatívnemu voskovému zloženiu sa ich celé telo spotrebuje písaním, preto neprodukujú žiaden nadbytočný odpad a nevysychajú.

video | web | facebook | instagram

2. miesto - HERO
Košice, Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3 - učiteľka: Kvetoslava Danková
Michal Jiříček | Viktor Antony

Fridge chef
USP: NO FOOD WASTE
Produktom našej študentskej firmy je aplikácia, ktorá umožní ľuďom uvariť si aj z toho posledného,čo v kuchyni zostane a zároveň zamedzí plytvaniu potravín. Chceli by sme ju integrovať do chladničiek.

video | facebook | instagram

3. miesto - Duonum
Partizánske, Stredná odborná škola J. A. Baťu, Nám. SNP 5 - učiteľka: Ingrid Rigáňová
Dominika Červeňanská | Laura Čangelová

EBOTTILE
USP: Jednorázové, ekologické, kompletne spotrebiteľné mydlové fľaše.
Jednorázové, ekologické fľaše vyrobené z mydlovej hmoty, ktoré majú funkciu 2 v 1 - nahrádzajú plastové fľaše, v ktorých sa predávajú napr. čistiace prostriedky, šampóny a zároveň slúžia ako mydlo.

video | web | facebook | instagram

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk