Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Mediálny pohár

je súťaž určená pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Prihláška

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o našej organizácii JA Slovensko.

Pravidlá a podmienky 

 1. V stanovenom termíne (do 22. mája 2023) je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report (prihlásené tímy dostanú vzor e-mailom).
 2. Možno pre vás budú zaujímavé aj videá týkajúce sa mediálneho tréningu.
 3. Mediálne výstupy sa započítavajú z časového obdobia od 1. 9. 2022 do 21. 5. 2023.
 4. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízierozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 5. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu, prípadne uverejnené logo JA Slovensko (uznané budú: JA Slovensko, Junior Achievement Slovensko / Junior Achievement, Aplikovaná ekonómia).
 6. Dajte pozor, aby ste vždy používali správny názov "študentská firma" (NIE cvičná firma ani fiktívna firma).
 7. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy zo školského časopisu, školského rozhlasu, školskej edupage stránky alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy.
 8. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov uvedených vo finálnom mediálnom reporte.
 9. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 10. Výhercovia na prvých 3 miestach získajú zaujímavé ceny z mediálneho prostredia.

Dôležité termíny

 • Registrácia – do 31. marca 2023 | prihláška
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 22. 5. 2023
 • Výsledky súťaže – 26. máj 2023
 •  

 

Minuloroční víťazi súťaže (2021/2022)

1. miesto - NestBnB
Kráľovský Chlmec, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18 - učiteľka: Bernadetta Oláhová

Kolett Pataky | Cyntia Buhajová

Lastovičie hniezdo
USP: Ekologicky ručne vyrobené lastovičie hniezda
Ručne vyrobené ekologické hniezda. Výrobok zhotovujeme z nevyužitých pilín, zo sadry a svoju prirodzenú farbu získava nanesením hliny z krtincov. Dodávame v recyklovaných obalových materiáloch.

video | facebook | instagram

2. miesto - be free
Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1 - učiteľka: Dagmar Grancová

Emma Borisová | Natália Vencelová

Komčok
USP: Kompostové tabletky
Drobné kompostové tabletky, ktoré dokážu zázraky s vašimi rastlinami.  Môžete ho použiť na izbové, balkónové kvety aj kvietky v záhradke. Živiny, ktoré kompost obsahuje, dávkuje rastlinám postupne.

video | web | instagram

3. miesto - Ligo
Košice, Gymnázium, Poštová 9 - učiteľka: Eva Wolfová

Nina Porubänová | Hana Hvozdiková

Ligo pasta
USP: Rozložiteľná,ľahko uskladniteľná tabletková zubná pasta
Ekologická zubná pasta v tabletkách, ideálna na cestovanie, kempovanie či festival, alebo pre zelenší životný štýl v štyroch príchutiach.

video | web | facebook | instagram

Partner súťaže

Kontaktná osoba:

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk