Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Hodnotenie

Študentské firmy bude hodnotiť nezávislá odborná porota zložená z miestnych i mimoregionálnych investorov, členov správnej rady JA Slovensko, spolupracovníkov, reprezentantov mesta, či ekonomickej publicistiky. Odborná porota Vás bude hodnotiť vo všetkých uvedených kategóriách. Porota hodnotí výsledky a vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohranosť, ako i spôsob akým reprezentujú študentskú firmu jednotlivci a tím. Rovnako porota posudzuje prehľad a znalosť problematiky fungovania študentskej firmy, ako i znalosť finančných a účtovných materiálov spoločnosti. Porota posudzuje zvolenú stratégiu spoločnosti, voľbu produktu, naplnenie podnikateľského plánu a podobne.