Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Tesco Cena verejnosti

Každý návštevník či návštevníčka Veľtrhu podnikateľských talentov môžu rozhodnúť o víťaznom tíme Ceny verejnosti na základe sympatií k produktom či prezentácii študentských firiem.

 

Ako sa zapojiť do hlasovania?

  • Každý návštevník veľtrhu sa do hlasovania môže zapojiť na základe vyplnenia krátkeho Registračného formulára v JA Stánku.
  • Po vyplnení formulára má návštevník k dispozícii maximálne 5 hlasovacích žetónov, ktoré obdrží v JA Stánku.
  • Každý návštevník môže udeliť 1 študentskej firme maximálne 1 hlas vhodením žetónu do priesvitnej nádoby umiestnenej pri každom stánku študentskej firmy.

 

Pravidlá hlasovania ceny verejnosti:

  • Hlasovania sa môžu zúčastniť len priami návštevníci Veľtrhu podnikateľských talentov nad 16 rokov.
  • Hlasovať nemôžu členovia jednotlivých súťažných tímov vrátane sprevádzajúcich pedagógov, ani členovia odbornej poroty a zamestnanci JA Slovensko a dobrovoľníci na veľtrhu.
  • Celkový počet hlasovacích žetónov je 2000, t.j. max. 400 hodnotiacich návštevníkov.
  • Hlasovanie Ceny verejnosti bude prebiehať v deň veľtrhu, od 10.00 do 16.00 hod.
  • Víťazný tím s najvyšším počtom hlasov bude vyhlásený na hlavnom pódiu po 17.00h. V prípade zhodného počtu hlasov, budú vecné ceny rovnomerne rozdelené medzi všetky študentské firmy s najvyšším, totožným počtom hlasov.
  • JA Slovensko bude zároveň z radov hlasujúcej verejnosti žrebovať jedného výhercu, ktorý získa nákupnú poukážku do internetového obchodu. Výherca bude žrebovaný po ukončení veľtrhu a následne kontaktovaný emailom.

 

Partner Ceny verejnosti: