Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Príprava na študentskú firmu s Carmeuse

V spolupráci s Carmeuse Slovakia sme pripravili pre študentov Aplikovanej ekonómie 2023/2024 krátky workshop. V úvode workshopu dostali študenti základné informácie o fungovaní študentských firiem. Následne manažéri Carmeuse interaktívnou formou vysvetlili spôsoby využitia výrobkov Carmeuse v jednotlivých sektoroch. Tieto témy by mali študentom pomôcť pri realizácii študentskej firmy v budúcom školskom roku.

Termín:  25. máj 2023 (štvrtok) 10:00 - 12:30 

Miesto: Business Center Rozvojová, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice

Pozrite si: Zoznam zúčastnených študentov | Fotogaléria | Facebook post | LinkedIn post  

Kontakt:

Beba Škotková | programová manažérka | skotkova@jaslovensko.sk | 0948 801 411

Hlavný partner: