Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire

JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pripravili v rámci projektu Aspire súťaž Innovation Camp. Súťaž sa uskutočnila v stredu 12. februára 2020 v Kongres Hotel Roca Košice. Súťaž bola určená pre študentov JA Firiem a účasť v nej bola bezplatná. Prípadné vzniknuté cestovné alebo ubytovacie náklady hradila vysielajúca organizácia.

Výsledky:

1. miesto

 • Sabina Goliašová - Lipany, Gymnázium, Komenského 13
 • Dominika Sviečková - Žilina, Súkromné gymnázium, Oravská 11
 • Erik Tomko - Košice, Gymnázium, Alejová 1
 • Alexandra Židovská - Košice, Gymnázium, Trebišovska 12

2. miesto

 • Simona Kazíková - Košice, Gymnázium, Trebišovska 12
 • Patrik Selmeci - Košice, Gymnázium, Trebišovska 12
 • Ján Šuto - Michalovce, Gymnázium, Masarykova 1
 • Barbora Tutková - Košice, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1

3. miesto

 • Benjamín Bodo - Košice, Gymnázium, Poštová 9
 • Peter Dudáš - Zvolen, Stredná odborná škola, J. Švermu 1
 • Barbora Hudáková - Košice, Gymnázium, Šrobárova 1
 • Ema Kakaščíková - Prešov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3
 • Matúš Knižka - Košice, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1

Predbežný časový harmonogram súťaže bol 7:30 - 17:30 h. Študenti sa museli zúčastniť celej súťaže, od jej začiatku až po vyhlásenie výsledkov. Súčasťou Innovation Campu bolo pracovné stretnutie učiteľov Aplikovanej ekonómie.

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v 5-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny.

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentormi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže bolo zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Pozrite si materiály:

Innovation Camp 2019/2020: Tlačová správa | Foto Facebook 1| Foto Facebook 2 | Foto Google | Video

Innovation Camp 2018/2019: Tlačová správaFoto FacebookFoto Google | Video

Innovation Camp 2017/2018: Tlačová správa | Foto Facebook | Foto Google+ | Video 

Partner súťaže

Kontakt

Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk