Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire

Prihláška

JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pripravuje v rámci projektu Aspire súťaž Innovation Camp. Súťaž sa uskutočni v stredu 12. februára 2020 v Kongres Hotel Roca Košice. Súťaž je určená pre študentov JA Firiem a účasť v nej je bezplatná. Prípadné vzniknuté cestovné alebo ubytovacie náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prihlasovanie bude spustené v stredu 22. januára od 7:00 h do štvrtka 23. januára do 9:00 h. 

Kapacita súťaže je 80 študentov, pričom jedna škola prihlasuje na súťaž presne 4 študentov + 1 náhradníka. Po prihlasovaní bude nasledovať livestream na Facebooku JA Slovensko (23. januára o 12:00 h), kde vyžrebujeme 20 škôl, ktorých žiaci budú finálne zaradení na súťaž. V prípade, že sa niektorá škola dodatočne zo súťaže odhlási (príp. sa nebude môcť zúčastniť viacero jej študentov), ako náhradníkov zaradíme školy / študentov podľa poradia prihlásenia.

Po livestreame pošleme akceptovaným študentom a ich učiteľom pozvánku s podrobnými údajmi. Je potrebné, aby akceptovaní študenti doniesli ráno k registrácii v deň konania súťaže podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf).

Predbežný časový harmonogram súťaže je 7:30 - 17:30 h. Študenti sa musia zúčastniť celej súťaže, od jej začiatku až po vyhlásenie výsledkov. Súčasťou Innovation Campu bude pracovné stretnutie učiteľov Aplikovanej ekonómie.

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v 5-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny.

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentormi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Pozrite si materiály:

Innovation Camp 2017/2018: Tlačová správa | Foto Facebook | Foto Google+ | Video 

Innovation Camp 2018/2019: Tlačová správaFoto FacebookFoto Google | Video

Partner súťaže

Kontakt

Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk