Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp v spolupráci s AT&T Aspire

Na stiahnutie: Pozvánka | Program | Pravidlá súťaže | Zoznam zaradených škôl

JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pripravuje v rámci projektu Aspire súťaž Innovation Camp. Súťaž sa uskutočni v utorok 27. novembra 2018 v Kongres Hotel Roca Košice. Súťaž je určená pre študentov JA Firiem a účasť v nej je bezplatná. Prípadné vzniknuté cestovné alebo ubytovacie náklady hradí vysielajúca organizácia.

Kapacita súťaže je 60 študentov, pričom jedna škola prihlasuje na súťaž presne 4 študentov + 1 náhradníka. Po prihlasovaní nasledoval livestream na Facebooku JA Slovensko (14. novembra o 12:00 h), kde sme vyžrebovali 15 škôl, ktorých žiaci boli finálne zaradení na súťaž. V prípade, že sa niektorá škola dodatočne zo súťaže odhlási (príp. sa nebude môcť zúčastniť viacero jej študentov), ako náhradníkov zaradíme školy / študentov podľa poradia prihlásenia.

Po livestreame bola akceptovaným študentom a ich učiteľom zaslaná pozvánka s podrobnými údajmi. Je potrebné, aby akceptovaní študenti doniesli ráno k registrácii v deň konania súťaže podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov (stiahnite si súhlas so spracovaním osobných údajov v .docx alebo .pdf).

Predbežný časový harmonogram súťaže je 7:00 - 18:00 h. Študenti sa musia zúčastniť celej súťaže, od jej začiatku až po vyhlásenie výsledkov. Účasť učiteľov nie je povinná, ale pripravujeme pre nich zaujímavý workshop z oblasti marketingového riadenia JA Firiem.

Celodenná súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v 4 - členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny.

Vďaka tejto súťaži si študenti môžu precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Pozrite si materiály z posledného Innovation Campu (14.2.2018):

Tlačová správa | Foto Facebook | Foto Google+ | Video 

 
Partner súťaže

Kontakt

Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk