Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška školenie manažmentu AT&T

Prihláška na školenie manažmentu v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach bude prístupná od 2. októbra (7:00 h) do 4. októbra (10:00 h), resp. do naplnenia kapacity. Prihláška je záväzná!

Školenia manažmentu sú určené pre študentov programov Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II. Na školenia v Bratislave akceptujeme max. 2 študentov, v Banskej Bystrici akceptujeme max. 3 študentov, v Košiciach akceptujeme max. 5 študentov z každej JA Firmy. V prípade, že sa niektorý zo študentov nebude môcť zúčastniť, škola je povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko. Poplatok 5 € / JA Firma je potrebné uhradiť na mieste.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Prihláška na Školenie manažmentu

Bratislava | Banská Bystrica | Košice

Názov JA Firmy:                 (ak ešte nemáte názov, zadajte pomlčku)

  

Názov školy:

Ulica:
Mesto:   

  

Učiteľ programu JA Firma:
E-mail učiteľa:   
Telefón učiteľa:
Študentov záväzne prihlasujem na školenie v meste:

 

 

E-mailové adresy a telefóny vypíšte, prosím, ku všetkým prihláseným študentom, aby sme ich v prípade potreby vedeli kontaktovať.

Účastník 1 (platí pre BA, BB, KE)                    
Meno a priezvisko:

E-mail:

Telefón:         
 

Účastník 2 (platí pre BA, BB, KE)                 
Meno a priezvisko:           

E-mail:         
Telefón:            

 

Účastník 3 (platí iba pre BB a KE)
Meno a priezvisko:
  
E-mail:   
Telefón:          
    
Účastník 4 (platí iba pre KE)
Meno a priezvisko:  
  
E-mail:   
Telefón:          
 
Účastník 5 (platí iba pre KE)
Meno a priezvisko:  
E-mail:
Telefón: 
             
Odoslaním formulára súhlasím s uvedenými podmienkami a potvrdzujem týmto účasť uvedených študentov na školení manažmentu.

 

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 
Vyplnil
Meno a priezvisko:   
E-mail:   
Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť vašich údajov.