Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Školenie manažmentu

PRIHLASOVANIE SPÚŠŤAME NA TEJTO STRÁNKE OD STREDY 2. Októbra 2019 (7:00)

Školenia manažmentu sú určené pre študentov programov Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu II. JA Slovensko ich organizuje v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Prihláška je záväzná!  Na výber sú miesta a termíny, viď podrobnosti uvedené nižšie.

BRATISLAVA BANSKÁ BYSTRICA  KOŠICE

8. október 2019, 08:30 - 15:30               

15. október 2019, 08:30 - 15:00

17. október 2019, 08:30 - 15:00 
AT&T, Tomášikova 64, Bratislava Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice

Registrácia otvorená od 2.10. (od 7:00 h) do 4.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity

Registrácia otvorená od 2.10. (od 7:00 h) do 4.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity

Registrácia otvorená od 2.10. (od 7:00 h) do 4.10. (do 10:00 h), resp. do naplnenia kapacity
Kapacita 40 študentov  (max. 2 študenti z JA Firmy) Kapacita 50 (max. 3 študenti z JA Firmy) Kapacita 80 (max. 5 študenti z JA Firmy)
Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov

Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Foto Google | Foto Facebook | Materiály Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Školenia sú zamerané na základy manažérskych zručností. Dáme priestor riadeniu JA Firmy, budeme sa venovať témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bude vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelia manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Poplatok 5 € za celú JA Firmu bude potrebné uhradiť na mieste. Všetci účastníci školenia budú mať zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

V prípade, že sa niektorý z prihlásených študentov nebude môcť školenia zúčastniť, prosím, nominujte náhradníkov a upovedomte o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

 

Kontaktná osoba: Monika Spótová | projektová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk

Partnerom Školení manažmentu je spoločnosť AT&T.