Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Hodnotenie

JA Firmy bude hodnotiť:

a) Nezávislá odborná porota zložená z miestnych i mimoregionálnych investorov, členov správnej rady JA Slovensko, spolupracovníkov, reprezentantov mesta, či ekonomickej publicistiky. Odborná porota Vás bude hodnotiť vo všetkých uvedených kategóriách. Porota hodnotí výsledky a vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohranosť, ako i spôsob akým reprezentujú JA Firmu jednotlivci a tím. Rovnako porota posudzuje prehľad a znalosť problematiky fungovania JA Firmy, ako i znalosť finančných a účtovných materiálov spoločnosti. Porota posudzuje zvolenú stratégiu spoločnosti, voľbu produktu, naplnenie podnikateľského plánu a podobne.

b) Študentská porota, ktorú tvorí tím študentov, reprezentantov zúčastnených JA Firiem (1 JA Firma = 1 porotca hodnotiteľ). Študentská porota bude vyberať „Najlepšiu JA Firmu“, teda takú, ktorá ich najviac oslovila svojou činnosťou, stánkom a výrobkami. Právo hodnotiť má len JA Firma, ktorá sa aktívne zúčastní veľtrhu – študentská porota bude mať toľko členov, koľko bude na veľtrhu zúčastnených JA Firiem. Študentskí porotcovia nemôžu prideľovať body svojej vlastnej JA Firme, tú hodnotiť nebudú.