Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam zapojených škôl 2018/2019

Zoznam zapojených škôl do súťaže v školskom roku 2018/2019

Názov školy Názov JA Firmy
Základná škola Kluknava, Kluknava 43, Kluknava ZŠ Kluknava
Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice DIFFERENT
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín SaleDone
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice  
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, Palackého 4, Trenčín PiGY
SOŠ Jána Antonina Baťu, Námestie SNP 5  
Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, Tisovec STRENGTH
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov  
Gymnázium, Poštová 9, Košice  
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra  
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra  
Obchodná akadémia Považská Bystrica, Jesenského 259/6, Považská Bystrica Obchoďáčky