Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška

Pred vyplnením prihlášky si prečítajte všetky informácie o súťaži. Do súťaže je možné prihlásiť sa najneskôr 20. decembra 2019.

Súťaž je určená len pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia.

  Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Prihláška do súťaže
JA Mediálny pohár 2019/2020

Študent č. 1
Meno:

Priezvisko:

E-mail:
Telefón:
Študent č. 2
Meno:

Priezvisko:

E-mail:
Telefón:
    
Škola:   
Názov školy:

Ulica:

Mesto:
    
Učiteľ JA Firmy:   
Meno a priezvisko:
E-mail:
 
Názov  JA Firmy:
     
 Formulár vyplnil:      
Meno a priezvisko:
E-mail:
         
Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia súťaže JA Mediálny pohár pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko), v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s vyhotovením audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu registrovaných osôb pre účely spracovania, evidencie a na propagačné účely JA Slovensko.
Tiež udeľujem súhlas (licenčné práva) JA Slovensko na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora prác súvisiacich so súťažou JA Mediálny pohár podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Licenciu udeľujem na sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny svojich prác a prezentácií, prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.
       
Dátum a čas odoslania: 22.02.2020, 10:05
    Pred odoslaním formulára si skontrolujte správnosť údajov.