Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky súťaže

Úlohou študentov bude:
  • Zbierať mediálne výstupy v termíne od 1. 9. 2019 do 30. 5. 2020.
  • POZOR – v každom mediálnom výstupe musí byť spomenutá naša organizácia JA Slovensko, n. o.
  • Absolvovanie mediálneho tréningu, ktorý bude prebiehať  od 20. 11. 2019  – forma tréningu je v podobe videí offline.
Mediálny tréning

Mediálny tréning bude spustený v priebehu mesiaca november 2019 a všetky videá budú zverejnené na stránke:

www.jaslovensko.sk/medialny-trening prípadne youtube.sk (Presné zverejnenie bude upresnené na webinári v mesiaci november 2019)

Sledujte a nenechajte si ujsť ani jedno video.
 

Mediálny report
  • Výsledkom práce študentov bude Mediálny report, kde je potrebné všetky mediálne výstupy zapísať.
  • POZOR – mediálne výstupy sa budú počítať len tie, ktoré budú vo výslednom súbore Mediálneho reportu.
  • 30. mája 2020 je potrebné do svojho priečinka vložiť finálny Mediálny report vo formáte PDF – aby sa nemohol súbor meniť.
  • Originál a aj vzor Mediálneho reportu študenti dostanú e-mailom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

Grétka Balátová | programová manažérka | +421 948 243 004 | balatova@jaslovensko.sk