Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásení študenti, Bratislava

Prihlásení študenti (zoradení abecedne podľa mesta školy):

# Škola Študent
1 Banská Bystrica, SOŠ, Pod Bánošom 80 Alena Samsonová
2 Banská Bystrica, SOŠ, Pod Bánošom 80 Ľudmila Slancová
3 Bratislava, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Veronika Hlavatá
4 Bratislava, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Dominika Knotková
5 Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Kristína Kopálková
6 Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Eva Ľudmila Szépová
7 Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Samuel Karabínoš
8 Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Denis Zvara
9 Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Stella Bartalová
10 Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Tamara Hrubá
11 Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24 Lukáš Takács
12 Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Evelyn Árvaová
13 Bratislava, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13 Mátyás Csipak
14 Handlová, SOŠ, Lipová 8 Barbora Molnárová
15 Handlová, SOŠ, Lipová 8 Petra Plšeková
16 Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Mária Anna Bednáriková
17 Levice, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87 Šimon Herc
18 Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Kristína Greksová
19 Levice, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lucia Horváthová
20 Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Františka Hečku 25 Simona Szarková
21 Levice, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Františka Hečku 25 Natália Šinkovičová
22 Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Janka Boššániová
23 Martin, Obchodná akadémia, Bernolákova 2 Dominika Janáková
24 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Simona Farnadyová
25 Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Annamária Jusková
26 Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska č.4 Erika Göbölošová
27 Nitra, Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska č.4 Janka Szárazová
28 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Stanislava Gregorová
29 Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety č. 17 Radka Holienčinová
30 Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80 Lucia Biesová
31 Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80 Natália Čamarová
32 Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80 Janka Krajčovičová
33 Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 80 Adrián Pecúch
34 Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského Andrej Bednár
35 Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Jesenského Lenka Mešová
36 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Michaela Homolová
37 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Nikoleta Mikulcová
38 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Sabína Brušková
39 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Veronika Viskupičová