Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Deň kariéry - Career Day

Deň kariéry - Career Day bol určený pre všetkých stredoškolských študentov našich programov, vrátane absolventov (ideálne pre študentov končiacich ročníkov, pričom sme uprednostnili tých, ktorí sa v máji 2018 workshopu nezúčastnili). JA Slovensko organizuje Deň kariéry v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia.

Workshopy boli bezplatné, bolo potrebné sa len prihlásiť. Prihláška bola záväzná!  Na výber mali školy miesta a termíny viď podrobnosti uvedené nižšie.

KOŠICE BRATISLAVA

11. október 2018, 08:30 - 15:00

11. október 2018, 08:30 - 15:00

AT&T, Letná 45, Košice AT&T, Tomášikova 64, Bratislava

Registrácia bola otvorená od pondelka 1. októbra (od 7:00 h) do stredy 3. októbra  (do 10:00 h).

Registrácia bola otvorená od pondelka 1. októbra (od 7:00 h) do stredy 3. októbra  (do 10:00 h).
Kapacita 40 (max. 2 študenti z jednej školy) Kapacita 40 (max. 2 študenti z jednej školy)
Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov Pozvánka | Zoznam prihlásených študentov

Foto Google | Foto Facebook | Materiály

Foto Google | Foto Facebook  | Materiály

Bolo potrebné, aby si študenti so sebou na workshop priniesli vytlačený vlastný životopis. Workshopy boli zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

Všetci účastníci školenia mali zabezpečené občerstvenie vo forme balíčkov. Cestovné hradila vysielajúca organizácia.

V prípade, že sa niektorý zo študentov nemohol zúčastniť, škola bola povinná nominovať náhradníkov a upovedomiť o tom kontaktnú osobu JA Slovensko.

 

Kontaktná osoba: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

Partnerom Career Day je spoločnosť AT&T.