Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie v šk. roku 2018/2019

Kontinuálne inovačné vzdelávanie učiteľov programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie  v školskom roku 2018/2019 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov (13. august 2018 – november 2019) s časovou dotáciou 110 hodín. Začiatok vzdelávacieho programu je stanovený na  koniec 13. augusta 2018. Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov.

Časový harmonogram - prehľad
 • 20. august - 20. december 2018 - Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy  (dištančné štúdium)
 • 20. august – 24. august 2018 - Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme (prezenčné štúdium, Belušské Slatiny)
 • september 2018 - Modul 3: Podnikanie bez hraníc (prezenčné štúdium)
  • Bratislava (17.9.)
  • Košice (13.9.)
  • Banská Bystrica (18.9.)
  • Trenčín (20.9.)
 • 1. február 2019 -  28. február 2019 - Modul 4: Manažérske ekonomické simulačné cvičenia (dištančné štúdium)
 • február 2019  - Modul 5: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia (prezenčné štúdium)
  • Košice (6.2.)
  • Žilina (12.2.)
  • Bratislava (20.2.)
 • 23. máj 2019 - Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie
 • 28. máj 2019 - Zverejnené termíny prezentácií jednotlivých frekventantov
 • Jún 2019 - Záverečné prezentácie a pohovor
  • Bratislava (10.6.)
  • Banská Bystrica (11.6.)
  • Košice (12.6.)

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk .