Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Job Shadowing

Každoročne pripravujeme v spolupráci s rôznymi spoločnosťami aktivitu s názvom Job Shadowing - tieňovanie manažérov. Účasť na aktivite je pre študentov bezplatná.

Job Shadowing sa v školskom roku 2018/2019 uskutočnil v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia nasledovne:

Pre študentov bolo zabezpečené občerstvenie. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Job Shadowing je jedinečnou príležitosťou pre študentov stráviť jeden pracovný deň tieňovaním manažéra v reálnej firme. Študenti sa dozvedia, čomu sa manažéri venujú, aké sú ich zodpovednosti, ale aj to, ako samotné pracovisko funguje a aké sú jeho hlavné charakteristiky. Job Shadowing spája študentov s praxou a poskytuje informácie o rôznych kariérnych možnostiach. Táto skúsenosť inšpiruje mladých ľudí byť podnikavými a umožňuje im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa budúcim hodnotným aktívom akéhokoľvek zamestnávateľa.

Pozrite si materiály z predchádzajúcich ročníkov Job Shadowingu:
  2018 2017 2016
Job Shadowing v AT&T: Facebook, Google+ Facebook, Google+ Facebook, Google+, Video
Job Shadowing v IBM Facebook, Google+ Facebook , Google+ Facebook, Google+Video

 

Kontakt: Alžbeta Škotková | programová manažérka| +421 948 801 411 | skotkova@jaslovensko.sk

 

Partner